Oferujemy kompleksowy audyt zabezpieczeń sieci dla firm, który obejmuje:


Analizę aktualnego stanu zabezpieczeń sieci - przeprowadzimy szczegółową analizę obecnych rozwiązań zabezpieczeń, w tym m.in. firewalla, antywirusów, oprogramowania do wykrywania intruzów, a także protokołów uwierzytelniania użytkowników i sposobu przesyłania danych w sieci.

Testy penetracyjne - przeprowadzimy próbę włamania się do systemu, aby ocenić jego odporność na ataki i wskazać ewentualne słabości, które wymagają wzmocnienia.

Audyt polityki bezpieczeństwa - przeanalizujemy dokumentację polityki bezpieczeństwa firmy i porównamy ją z faktycznymi działaniami podejmowanymi przez pracowników, aby upewnić się, że zasady są przestrzegane.

Ocena zgodności z regulacjami - sprawdzimy, czy firma przestrzega wymogów prawnych, takich jak RODO, i czy wprowadziła odpowiednie procedury zapobiegające naruszeniom danych osobowych.

Wnioski i zalecenia - na podstawie zebranych danych przedstawimy raport końcowy z rekomendacjami, które pomogą wzmocnić zabezpieczenia sieci i zminimalizować ryzyko ataków.

Nasza oferta obejmuje również wsparcie w wdrożeniu zaleceń z audytu oraz stałą opiekę nad bezpieczeństwem sieci, w tym regularne aktualizacje systemów i szkolenia dla pracowników. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie.